Haslev kirke tilbyder

Rundvisning i Haslev Kirke
Vi tilbyder en rundvisning, hvor vi ser på og snakker om alle de forskellige ting, der er i kirkerummet. Døbefont, orgel, alter, billeder osv.
Derudover kan vi gå en tur i tårnet, se klokkerne og nyde udsigten over Haslev by.

Bibelfortælling
Kom i kirken til en spændende stund med oplæsning og genfortælling af nogle af Bibelens historier. 
For de ældste: Centrale fortællinger fra GT og NT, således at fortællingernes sigte, sammenhæng og perspektiv kommer frem.

Demonstration af orglet
I Haslev Kirke har vi et stort orgel, som kan spille på mange forskellige måder.
Vi tilbyder en time med vores dygtige organist, hvor klassen får fortalt, hvordan et orgel virker, hvordan man får alle de forskellige toner og lyde frem og lidt om kirkemusik.

Salmesang
Vi har i Danmark en stor og rig tradition for salmer.
Vi indbyder klassen til at komme i Haslev Kirke og synge. Vi fortæller om salmerne og deres digtere. Enten har I øvet salmerne i skolen eller også lærer eleverne dem i kirken.

Hvad laver en præst?
Hvad laver præsten når gudstjenesten er slut og konfirmanderne undervist? Hvad bruges resten af ugen til? Besøg en præst og få indblik i, hvad præsten går og laver, når de ikke har den sorte præstekjole på.

Besøg din konfirmationspræst
Et tilbud til 6. klasser, hvor klassen kan komme på besøg hos den præst, de skal konfirmeres hos.
Man får at vide, hvad undervisningen går ud på og hvad konfirmation egentlig betyder – og så er der selvfølgelig lejlighed til at stille de spørgsmål.

Meningen med livet
Et forløb til de ældste klasser, hvor vi arbejder med korte oplæg, gruppearbejde og plenumdebat.
Kan evt. køres over flere lektioner.
Der arbejdes med eksistentielle spørgsmål fra elevernes dagligdag.

Hvad gør man ved de døde?
Der er mange spørgsmål, der melder sig, når emnet kommer til døden.
Derfor tilbyder vi et besøg i kirken, i kapel og på kirkegården sammen med en præst og kirkegårdslederen.
Vi fortæller, hvordan det går for sig, når man holder begravelse eller bisættelse – og hvad er i grunden forskellen?

 

Ved Haslev Kirke medvirker følgende i samarbejdet:

Præster: Ole Bjerglund Thomsen, Marie Rørbæk og Anders Damkjer
Organist: Peter Arendt 
Kirke- og kulturmedarbejder: Anette Hinge

 

Hvad nu hvis man gerne vil deltage?
Så kontakter man bare nedenstående der formidler videre til de relevante personer.
Skulle der ikke være lige det tilbud I kunne tænke jer, er I velkommen til at spørge efter det. Forhåbentlig kan vi hjælpe. De fleste af vores tilbud kan tilpasses de forskellige klassetrin.

 

Kirke- og kulturmedarbejder
Anette Hinge
Kirkepladsen 8 A
4690 Haslev
Tlf. 51 85 78 63
abhi@km.dk

Folkekirkens Skoletjeneste i Køge og Tryggevælde provstier tilbyder:

Formålet med skoletjenesten, FISK, er først og fremmest at inspirere med nye idéer til kristendomsundervisningen ved blandt andet at udarbejde undervisnings- 
materialer samt tage initiativ til og koordinere undervisningsforløb for faget kristendomskundskab/religion med mulighed for inddragelse af andre fag 
som f.eks. dansk, musik, billedkunst m.m. i tværfaglige projektforløb.

Kort sagt: Et organiseret og konstruktivt skole-kirke-samarbejde. 
FISK er desuden en del af det landsækkende netværk af folkekirkelige skoletjenester, som afvikler store, fælles undervisningsprojekter.

Kontaktperson:
Konsulent 
Sidsel Leth Svensson
5625 1210
mail@fsfisk.dk