Sorggruppe for børn og unge

Sorggruppe for børn og unge finder sted som et samarbejde mellem Haslev Kirke, Haslev Privatskole og Kræftens Bekæmpelse. Tilbuddet er for skolebørn som står til, eller som allerede har mistet et nærtstående familiemedlem. Her er tale om en forælder eller en søskende, som er i barnets nære relation. Formålet med sorggruppen er, at give barnet mulighed for at dele oplevelser med jævnaldrende, der befinder i en lignende livssituation.

Sorggruppen er børnenes fortrolige rum, hvilket betyder at der er tavshedspligt i gruppen. Der videregives ikke personlige oplysninger eller fortællinger til andre – hverken kollegaer eller forældre. Sorggruppen er et tilbud om samtale, og der er ikke tale om terapi.

Sorggruppen er kun for børn, og derved uden forældredeltagelse. Inden optag i én af sorggrupperne, afholdes individuelle samtaler med barn/forælder for at sikre, at sorggruppen er det rette tilbud. Efter første samtale aftales hvornår barnet kan starte i sorggruppen. 

Deltagelse i sorggruppen er gratis og udbydes hver 14. dag, fordelt på to grupper. Grupperne er åbne hvilket vil sige, at der sker løbende optag i begge grupper. 

Tidspunkt og sted: 
- gruppen for de yngste finder sted fredage i ulige uger fra kl. 8.00-9.00 
- gruppen for de ældste finder sted onsdage i ulige uger fra kl. 19.00-20.00 
Begge grupper bliver afholdt i bindingsværkshuset bag ved Haslev Kirkehus, Kirkepladsen 8b

Kontakt:
Anette Hinge, Kirke-kulturmedarbejder i Haslev Kirke
abhi@km.dk / 51 85 78 63
eller
Jakob Theilmann, lærer på Haslev Privatskole
jt@haslevprivatskole.dk / 23 82 87 27 

Folder:
Tryk på nedenstående folder og læs mere (tryk for at forstørre)
- eller få folderen udleveret på din skole, hos sundhedsplejersken eller på kirkekontoret.