Arbejde med gudstjenesten ved Haslev Kirke

I Haslev Kirke arbejder vi med udvikling af sognets gudstjeneste, så vi kan vedblive at have en gudstjeneste, der i indhold og form passer til vores tid og til Haslev sogn.

 

Haslev Kirke blev i efteråret 2018 godkendt af biskoppen som liturgisk frisogn, hvilket giver fleksible rammer til dette arbejde. Siden har et udvalg bestående af medlemmer fra sognet, menighedsrådsmedlemmer, musikere og præster arbejdet med processen.

 

Målet er at skabe en dialog om gudstjenesten i sognet, samt at overveje og afprøve forandringer løbende. Derfor vil man kunne opleve, at små forandringer afprøves i gudstjenesten.

 

Som led i arbejdet, bliver der løbende planlagt gudstjenestesamtaler efter gudstjenesten. I efteråret 2019 er disse samtaler planlagt til 11. august, 20. oktober og 17. november. Alle er velkommen til at deltage i samtalerne og dele sine overvejelser og oplevelser omkring gudstjenesten, lytte til andres overvejelser, og stille spørgsmål til kirkens præster.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer til arbejdet med gudstjenesten er du også velkommen til at henvende dig til kirkens præster.

Landsdækkende arbejde med gudstjenesten

Der arbejdes også med gudstjenesten på landsplan. I maj 2019 udkom tre rapporter fra udvalg nedsat af biskopperne, der skal fungere som afsæt for dialog og debat om gudstjenesten.

 

Rapporterne omhandler dels gudstjenestens betydning, form og indhold, dels spørgsmålet om hvor stor en frihed det enkelte sogn skal have i udformningen af gudstjenesten og dels om gudstjenestens sakramenter, dåb og nadver.

 

Alle har mulighed for at indsende en skriftlig respons som input til biskopperne videre overvejelser og beslutninger om gudstjenesten.

 

Du kan læse mere om denne proces, samt finde og læse rapporterne på folkekirken.dk, hvor de også findes som mere letfordøjelige ”pixiudgaver”.

 

To af rapporterne vil være tema til to af efterårets gudstjenestesamtaler ved Haslev kirke:

Den 20. oktober 2019: Autorisation og frihed

Den 17. november 2019: Gudstjenesten