Urnegravsteder almindelige

Gravstedet er omkranset af hæk og markeret med mindesten. 

Afdeling: Forefindes over hele kirkegården.

Gravsten: Må ikke ved størrelse eller form virke skæmmende for kirkegården eller gravstedet.

Plads til: 4 urner.

Anlæg af gravsted: Ydelsen kan bestilles. 

Vedligeholdelse:  Indehaver af brugsretten er forpligtet til ren- og vedligeholde gravstedet. Denne ydelse kan bestilles mod betaling.

Grandækning m.m.:  Ydelsen kan bestilles.

Forårs- og sommerblomster:  Ydelsen kan bestilles.

Fornyelse: Kan fornyes med minimum 5 år.

Som bunddække på gravsteder, der renholdes af kirkegården, må der kun bruges almindelig perlesten/grus. Anden bunddække skal godkendes af kirkegårdskontoret.
Beplantning må ikke få en størrelse, der generer nabo-gravstederne.