Kiste-kendt fælles/græsgravsted

Jordfæstelser finder sted under et græsdække og urnenedsættelser i bedet. Gravstedet markeres med mindesten. Ved mindestenen er anlagt et bed.

Ved erhvervelse af brugsret til et gravsted skal der altid betales for vedligeholdelse for en hel fredningsperiode. Fredningsperiode for denne type er 30 år for kiste og 10 år for urne.

Der kan lægges eller sættes en buket eller blomst på gravstedet, men flerårige vækster er ikke tilladte. 

Afdeling: O.

Gravsten: 40x60 cm (højde x bredde). Skriften skal påsættes, og der må ikke påsættes fugle eller lignende. Der må kun være en mindesten på hvert gravsted.
Gravsten leveres direkte af gravstedsejer uden kirkegårdens mellemkomst.

Afsnit O1-O5 i de rækker der ligger op af hæk, er valget af mindesten frit, dog må største mål højst være 80 cm. Gravstedsejeren skal forud for opsætningen indhente godkendelse på kirkegårdskontoret. 
Afsnit O6 og O7 kan der vælges mellem påsat eller indgraveret skrift, ligesom gravmindet kan have forskellige former og faconer, så længe gravmindets størrelse ikke overstiger 40x60 cm (højde x bredde)

Plads til: 6 urner pr. gravplads og 1 eller 2 kister.

Vedligeholdelse: Varetages af kirkegården.

Grandækning m.m.: Ydelsen kan bestilles.

Blomster: Kirkegården anlægger bed omkring mindesten og beplanter disse bed med 15 forårs- og sommerblomster.

Fornyelse: Kan fornyes med minimum 5 år.