Urne - kendt urnefællesgrav

Urner nedsættes under et græsdække og markeres med mindeplade med indgraveret tekst. Mindepladen anbringes plant med græsset.

Ved erhvervelse af brugsret til et gravsted skal der altid betales for vedligeholdelse for en hel fredningsperiode. Fredningsperiode for denne type er 10 år.

Urner af keramik, brændt ler, bronze eller anden uforgængeligt materiale, må ikke nedsættes på fællesgraven.

Afdeling: V14 og O5.

Gravsten: V14: 30x40 cm. - O5: 24x34 cm. (højde x bredde)
Mindeplade leveres direkte af gravstedsejer uden kirkegårdens mellemkomst. 

Vase: Der skal købes en vendbar vase til buketter. Vasen nedgraves af kirkegårdens folk ved gravstenen. Der må kun sættes buketter i den nedsatte vase.

Plads til: 2 urner.

Vedligeholdelse: Varetages af kirkegården mod betaling.

Grandækning: Ikke muligt.

Blomster:  Der må kun anbringes blomster, der kan bortskaffes ved kompostering.

Fornyelse: Kan fornyes for minimum 5 år.

 

Der må ikke ske nogen form for plantning i græsset, ligesom alle former for potter og planteskåle ikke må anbringes på græsset. Det er ikke tilladt at opsætte nogen form for lamper, men gerne éngangslys, som senere kan kasseres.

 

 

Afd. O5 og V14