Vedligeholdelse

Vedligeholdelse
af gravstedet påhviler indehavere af gravstederne og omfatter renholdelse, beskæring af planter osv., således at gravstedet til enhver tid er i forsvarlig og velplejet stand og fri for ukrudt.
Vedligeholdelsespligten kan overdrages til kirkegården mod betaling.

Vedligeholdelse på årlig regning.
Kirkegården renholder gravstedet for ukrudt, beskærer planter, opretning efter jordsætning og en gang om ugen fjernes visne buketter. 

Aftale om flerårig gravstedsvedligeholdelse 
Kan tegnes for en periode på min. 5 år og max 30 år. Kirkegårdsvedtægten fastsætter, hvor mange år der skal betales for vedligeholdelse i en fredningsperiode. Aftaler, der ønskes for længere tid eller omfatter ydelser for hvilke der ikke er fastsat takster, skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Kirkegården sørger for renholdelse af gravstedet, fjerner visne buketter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter (ikke 1-årige), opretning efter jordsætning, pålægning af ral og rensning og opretning af gravminder.
Skal vedligeholdelse omfatte yderligere forpligtelser som plantning af sommerblomster, grandækning, vedligeholdelse af dødt hegn og mindesmærker, opmåling af indskrift, må dette betragtes som ekstra ydelser, for hvilke der skal betales særskilt vederlag.

 

 

Prisliste 2018

Se prislisten her.

Kontakt til kirkegården

Haslev Kirkekontor
Kirkepladsen 8 A
4690 Haslev
Tlf.: 56 31 51 62
Fax: 56 31 51 03
E-mail: kontor@haslevkirke.dk 

Kirkegården/teamleder
Martin Sauer
Tlf.: 61 20 86 44
mahs@km.dk

Åbningstider: 

Mandag lukket. 
Tirsdag – fredag kl. 9.00 – 12.30 
samt efter aftale. 

Haslev Kirkegård er med på www.findgravsted.dk.
Hent den gratis App: "Find gravsted" i GooglePlay
til Android og i App Store til iPhone telefoner og
find gravstedet og takster.