Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald er det mest praktisk at henvende sig til en bedemand. Bedemanden klarer alle aftaler med præst og kirkekontor om tid og sted. Der aftales et tidspunkt for en samtale mellem præsten og de pårørende.

Man er også velkommen til at henvende sig direkte til en præst.

Kontakt kirkekontoret for aftale om valg af gravsted på kirkegården.

Efter handlingen sørger kirkegårdens personale for, at blomsterne bliver lagt på det valgte gravsted og tager dem væk igen, når de er visne. Ret gerne henvendelse til kirkekontoret, hvis bånd fra kranse og lignende ønskes.

Urnenedsættelse.
Når kirkekontoret modtager urnen fra krematoriet, tages der kontakt til pårørende for at aftale tid til eventuel deltagelse i urnenedsættelsen. 
Dog undtaget nedsættelser på den anonyme gravplads, da det foregår uden pårørende.

Urnenedsættelse kan foregå: 
Mandag-fredag fra kl. 8:00-15:00.

Kontakt til kirkegården

Haslev Kirkekontor
Kirkepladsen 8 A
4690 Haslev
Tlf.: 56 31 51 62
Fax: 56 31 51 03
E-mail: kontor@haslevkirke.dk 

Kirkegården/teamleder
Martin Sauer
Tlf.: 61 20 86 44
mahs@km.dk

Åbningstider: 

Mandag lukket. 
Tirsdag – fredag kl. 9.00 – 12.30 
samt efter aftale. 

Haslev Kirkegård er med på www.findgravsted.dk.
Hent den gratis App: "Find gravsted" i GooglePlay
til Android og i App Store til iPhone telefoner og
find gravstedet og takster.