Kirkeåret

• Kirkeåret er kirkens kalenderår

• Kirkens nytårsdag er 1. søndag i advent, dvs. omkring 1. december 

• Kirkeåret er bygget op om de centrale begivenheder i Jesus’ liv: 

  JUL, PÅSKE, KRISTI HIMMELFART og PINSE,

  således at disse begivenheder forberedes og følges op, som det vil

  fremgå nedenfor:

 

Advent – jul og helligtrekonger

Adventstiden er med sine fire adventssøndage forberedelse til julen. Advent betyder ”komme” og er en forberedelsestid til julen, til Jesus, Guds søns fødsel, og dermed Jesus’ komme til verden. Jesus’ fødselsdag er den 25. december, men i Danmark er det den 24., aftenen før, hvor den store julefejring sker – også i kirken, da der her er stor søgning til juleaftensgudstjenesterne.

Der er mange skikke forbundet med advent og jul, adventskrans, juletræ, julegaver, og julen er uden sammenligning den kirkelige højtid, som folkeligt står stærkest.

Der er ingen, der kender den præcise dato eller årstallet på Jesus'  fødsel, men i vores del af den kristne verden har det været naturligt at fejre Jesus’ fødselsdag i forbindelse med den gamle solhvervsfest i slutningen af december, hvor året vender, og man går mod lysere tider. Jesus er Guds lys, som kommer til en mørk og kold verden.

Helligtrekonger markerer afslutningen på julen og fejres på den søndag, der ligger nærmest den 6. januar.

Helligtrekongerstiden varer fra 3 – 6 uger og kan kaldes opfølgning på julen, selvom helligtrekongersdag ikke er en del af julehelligdagene.

 

Fastelavn og fastetiden

Resten af kirkeåret er bestemt af, hvornår påsken falder. Påskedag skal altid ligge på en søndag og er derfor ikke datofast. Påskedag fastlægges efter gammel tradtition til første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Påskedag kan altså falde fra 21. marts og godt en måned frem.

Forberedelsestiden til påske er fastetiden. Fastelavnssøndag ligger 7 uger før påskedag, og her begynder den egentlig fastetid. I denne tid præsenteres Jesus først og fremmest som et menneske, der må gå ind under menneskelivets grundbetingelser. Han bliver døbt, han bliver fristet af djævelen, og han må kæmpe med menneskers misforståelser og fejltolkninger.

At faste var tidligere en vigtig del af fastetiden. Det spiller ikke nogen særlig rolle længere – men det kunne måske godt være relevant i en verden, hvor forbrug er blevet til overforbrug for mange mennesker.

I fastetiden ligger desuden Marias Bebudelsesdag. Den ligger typisk ca. 9 måneder før jul, hvorfor man hører om Marias besøg af englen, som bebuder, at hun skal føde Guds søn.

 

Påske

Påskens begivenheder er de mest centrale for den kristne tro. Påsken indledes med palmesøndag, med Jesus’ indtog i Jerusalem, derefter Jesus, der indstifter nadveren skærtorsdag, efterfulgt af Judas’ forræderi,  forhør og domfældelse af Jesus, hvilket ender med Jesus korsfæstelse langfredag. Påskedag er dagen for Jesus’ opstandelse, at Jesus opstod fra de døde og døden ikke kunne fastholde Jesus Kristus i dødsriget. Påskedag og Jesus’ opstandelse er begrundelsen for, at der lige siden er fejret gudstjeneste om søndagen.

 

Pinse 

Pinse er kirkens fødselsdag. Pinse er højtiden for, at Helligånden bringer Guds og Jesus nærvær til alle tider. Helligånd kan vi også kalde Gud-er-her – altid. Dermed fortælles, at den kristne Gud – i skikkelse af Gud, Jesus og Helligånden – fortsat er til stede i vores verden. Når pinse kaldes kirkens fødselsdag, markeres det, at Gud er til stede i sin kirke – til enhver tid.

 

Tiden mellem påske og pinse markerer at Jesus er opstået, - og indtil Kristi himmelfart stadig på jorden, og dermed er opstandelsestemaet fortsat markant. Med Kristi himmelfart er den opstandne Kristus ikke længere på jord – men med pinsen og Helligåndens komme ændres alt.

 

Trinitatistiden

Trinitatis betyder treenighed.

Resten af kirkeåret, trinitatis-tiden, varer indtil 1. søndag i advent. Her fokuseres på den fortsatte fortælling om, hvad den kristne tro betyder for mennesker i dag, med alt hvad det indebærer af tilgivelse, kærlighed og dom over den måde, vi lever vores liv på, hvor vi alt for ofte svigter – både andre og os selv.

Den eneste afbrydelse af trinitatistiden er Alle helgen, 1. søndag i november. Alle helgensdag er egentlig en sammensmeltning af en gammel Alle Sjæles dag, hvor man mindedes de døde, - og Alle helgensdag, hvor man mindedes særligt helgener, dvs. religiøse personer, som havde en særlig status og skulle fejres. Man holdt fast i helgener – selv efter reformationen – som personer til forbillede og inspiration til tro. Men man afviste, at helgener skulle dyrkes som en vej til tro og frelse. Vi lægger således ikke længere nogen særlig vægt på helgener; det er sådan set mere den gamle Allesjæles dag, hvor det er vore døde, vi tænker på og mindes ved gudstjenester denne dag.

Gudstjenester

25maj kl. 10:30

Børne- og familiegudstjeneste v/ alle tre præster

Haslev Kirke

25maj kl. 10:30
30maj kl. 10:30

Gudstjeneste v/ Anders Damkjer

Haslev Kirke

30maj kl. 10:30
02jun kl. 10:30

Gudstjeneste v/ Ole Bjerglund Thomsen

Haslev Kirke

02jun kl. 10:30
09jun kl. 10:30

Gudstjeneste v/ Ole Berglund Thomsen

Haslev Kirke

09jun kl. 10:30
10jun kl. 11:00

Provstigudstjeneste i Boesdal

Boesdal Kalkbrud

10jun kl. 11:00
14jun kl. 09:00

Morgensang v/ Marie Rørbæk

Haslev Kirke

14jun kl. 09:00
16jun kl. 10:30

Grøn gudstjeneste i Lunden

Lunden v/ biblioteket

16jun kl. 10:30
23jun kl. 10:30

Gudstjeneste v/ Anders Damkjer

Haslev Kirke

23jun kl. 10:30
30jun kl. 10:30

Gudstjeneste v/ Marie Rørbæk

Haslev Kirke

30jun kl. 10:30
04jul kl. 09:00

Sommermorgensang v/ Ole Bjerglund Thomsen

Haslev Kirke

04jul kl. 09:00
07jul kl. 10:30

Gudstjeneste v/ Ole Bjerglund Thomsen

Haslev Kirke

07jul kl. 10:30
11jul kl. 09:00

Sommermorgensang v/ Ole Bjerglund Thomsen

Haslev Kirke

11jul kl. 09:00
14jul kl. 09:00

Gudstjeneste v/ Solveig Ståhl-Nielsen

Efterfølgende er der udvidet kirkekaffe.
Haslev Kirke

 

 

14jul kl. 09:00
18jul kl. 09:00

Sommermorgensang v/ Anders Damkjer

Haslev Kirke

18jul kl. 09:00
21jul kl. 10:30

Gudstjeneste v/ Anders Damkjer

Haslev Kirke

21jul kl. 10:30
25jul kl. 09:00

Sommermorgensang v/ Marie Rørbæk

Haslev Kirke

25jul kl. 09:00
28jul kl. 10:30

Gudstjeneste v/ Marie Rørbæk

Haslev Kirke

28jul kl. 10:30
01aug kl. 09:00

Sommermorgensang v/ Marie Rørbæk

Haslev Kirke

01aug kl. 09:00
04aug kl. 10:30

Gudstjeneste v/ Ole Bjerglund Thomsen

Haslev Kirke

04aug kl. 10:30
08aug kl. 09:00

Sommermorgensang v/ Anders Damkjer

Haslev Kirke

08aug kl. 09:00
11aug kl. 10:30

Gudstjeneste v/ Anders Damkjer

Haslev Kirke

11aug kl. 10:30
15aug kl. 19:00

Start efter ferien

Børne- og ungdomsgudstjeneste på P-pladsen v/ biblioteket

15aug kl. 19:00
18aug kl. 09:00

Morgengudstjeneste v/ Marie Rørbæk

Haslev Kirke

18aug kl. 09:00
18aug kl. 10:30

Gudstjeneste v/ Ole Bjerglund Thomsen

Konfirmandvelkomst v/ Solveig Ståhl-Nielsen og Ole Bjerglund Thomsen
Haslev Kirke

18aug kl. 10:30
25aug kl. 10:30

Gudstjeneste v/ Anders Damkjer

Konfirmandvelkomst
Haslev Kirke

25aug kl. 10:30
01sep kl. 10:30

Gudstjeneste v/ Marie Rørbæk

Konfirmandvelkomst
Haslev Kirke

01sep kl. 10:30