Kirkehøjskole

Kære kirkehøjskoledeltager!

I denne corona-tid, hvor man ellers både kan savne fællesskab og et godt foredrag med mulighed for spørgsmål og debat, har vi valgt også at aflyse foredraget med David Bugge. Det er ikke sandsynligt, at det allerede den 25. april anbefales at samles så mange mennesker igen.

Vi håber, at kunne invitere David Bugge senere i juni, men om det bliver muligt må tiden vise, ellers bliver dette års kirkehøjskole desværre meget kort.

Studieturen til Esbjerg den 15. maj er ikke aflyst men gennemføres med det samme program den 7. maj 2021.
De indbetalte beløb kan opbevares på en mellemregningskonto til næste år. Alternativt kan man ved at skrive til Bente Lundgaard Frederiksen blf@km.dk framelde sig turen. Ved anførsel af kontonummer tilbagebetales de 185 kr.  

De bedste hilsner

Sognepræst Marie Rørbæk
Haslev og Freerslev pastorat
maroe@km.dk / 5185 7868

_________________________________________

       

Haslev Kirke har en stolt tradition for at holde kirkehøjskole. Stolt, fordi både deltagerantal og niveau er højt! 

Det foregår hen over 6 lørdage fra oktober til april. 

Et udvalg af præster og teologer planlægger kirkehøjskolen, der gennem årene har haft temaer som: bibelske skrifter, den tidlige kristendom, etik, islam, lidelsens problem. 

Kirkehøjskolen ledes af cand.theol., tidligere sognepræst og lektor Henning Nørhøj og sognepræst Marie Rørbæk.

Det er vigtigt at tilmelde sig via tilmeldingsblanketten på folderen, - også i de tilfælde hvor man betaler via netbank. Endelig skal der også udfyldes en samtykkeerklæring. Den findes her:

Se programmet her:

Arrangementer

27okt kl. 17:30

Paraplyaften

Haslev Kirke og Kirkehus

27okt kl. 17:30
29okt kl. 19:30

Menighedsrådsmøde

Kirkehuset

29okt kl. 19:30
30okt kl. 10:00

Sangcafé

Haslev Kirke og Kirkehus

30okt kl. 10:00