Indmeldelse i folkekirken

Man bliver medlem af Den Danske Folkekirke, når man bliver døbt i Folkekirken.

Hvis man senere har udmeldt sig og derefter ønsker at genoptage sit medlemsskab, skal man henvende sig til en af sognets præster eller kirkekontoret.

Folkekirken har dåbsfællesskab med de fleste andre kirkesamfund, så hvis man er døbt i en anden slags kirke (i Danmark eller udlandet), kan man optages i Folkekirken. Kontakt en af præsterne.

Fotografering

Generelt: Foto og videooptagelse er ikke tilladt ved gudstjenester og kirkelige handlinger – dvs. under selve gudstjenesten.

Før og efter

Men man er meget velkommen til at fotografere både før og efter. Ved dåb kan familie og faddere tage opstilling ved døbefonten før eller efter gudstjenesten, og præsten stiller også gerne op. I forbindelse med bryllup kan man efterfølgende gå ind i kirken og tage billeder. Man kan tage billeder af alle de positioner, som brudeparret har befundet sig i. Præsten medvirker gerne. Det samme ved konfirmation. Ved bisættelse/begravelse kan det være en god idé at tage billeder af kiste og blomster.

Indgang og udgang

Ved alle handlinger er det tilladt at fotografere ved indgang og udgang: Ved dåb, når børnene bæres ind i kirken med optog af børn med lys i hænderne, og når dåbsfamilierne efter gudstjenesten som de første går ud af kirken. Ved bryllup, når brud/brudepar går ind og til sidst går ud igen. Ved konfirmation ved indgang og udgang.