Fødsel og dåb

Fødselsanmeldelse

En fødsel anmeldes digitalt af jordemoderen til kirkekontoret i moderens bopælssogn. Forældrene behøver ikke at foretage sig yderligere.

Hvis forældrene ikke er gift, og man ønsker fælles forældremyndighed, skal man indgive en omsorgs- og ansvarserklæring. Det skal ske inden 14 dage efter barnets fødsel og foregår via borger.dk.  

Læs mere om fødsel på Kirkeministeriets hjemmeside her.

Dåb

Dåb i Haslev og Freerslev Kirker aftales med kirkekontoret. Her kan man få oplyst dato, tid og sted for gudstjenesterne samt hvilken præst, der har gudstjenesten.

Navn og faddere meddeles til kirkekontoret.

Når dåbsdatoen nærmer sig, ringer den pågældende præst og aftaler et møde med dåbsforældrene.

 

Desuden er der tilbud om lørdagsdåb. Tidspunkt: Klokken 10.00
Datoer for 2021: 23. januar - 6. februar - 6. marts - 24. april - 22. maj - 26. juni

Hvis et barn ikke er døbt som lille, kan dåben foretages på et senere tidspunkt. Her skal den eller de, der har forældremyndigheden, underskrive en erklæring om, at man ønsker barnet døbt.

 

Læs mere om dåb generelt på folkekirkens hjemmeside her.

Navngivelse

Navngivelse sker enten i forbindelse med dåb eller via borger.dk. Dette skal ske senest seks måneder efter barnets fødsel.

Læs mere om navngivelse her.