Du er her: 

Energi

Fjernvarme
El-forbrug

Der arbejdes målbevidst på at nedsætte forbruget.

El forbruget i Haslev Kirke og Kirkehuset er opgjort skønsmæssigt for Haslev Kirkes vedkommende, da man ved bygningen af Kirkehuset slog elmålerne samme.
Der er først senere opsat en bi-måler således, at vi kan følge forbruget mere nøje i det daglige. Men tendens er klar, der er et faldende forbrug. !!

Der er en begrænset effekt fra 2014 til 2015, men det skyldes blandt andet, at der er brugt ca. 6.900  kwh i byggestrøm til affugtere m.v. under Haslev Kirkes kalkning fra sidst i maj indtil medio august 2015. Effekten af Led-pærer i lysekronerne vil først vise sig ved senere målinger.