Du er her: 

Haslev kirke er Grøn kirke

Haslev Kirke blev grøn kirke i 2009 – dengang som den 6. kirke i landet. Nu er der 205 kirker med!


Hvad har det med kirken at gøre?

I kirkelig sammenhæng handler den grønne tanke om, at vi er blevet betroet skaberværket, som vi skal tage vare på og få det bedste ud af.

Det er en del af den kristne forkyndelse, at vi som mennesker er skabt til sidst efter planterne og dyrene, - ikke som en kransekagefigur men som ansvarlige skabninger. Gud har givet os vore evner og intellekt, for at vi skal passe på jorden.

Dét har vi hidtil ikke været særligt gode til. Men projektet Grøn Kirke er netop blevet til ud fra ønsket om, at vi som mennesker bliver bedre til at behandle kloden ordentligt og til at udnytte ressourcerne mere bevidst.


Hvad gør vi i Haslev Kirke?

Haslev Kirke har siden 2009 været Grøn Kirke. Det betyder, at kirken opfylder nogle grundkrav, der stilles af bevægelsen Grøn Kirke for medlemskab (www.gronkirke.dk).

Kriteriet for at blive optaget i bevægelsen er, at man opfylder 25 punkter af i alt 48, som har med energibesparelse, affaldshåndtering osv. at gøre.

Det gør vi så rigeligt i Haslev Kirke.

Derudover arbejdes der fortsat på, at kirken bliver mere klima- og miljøvenlig i den daglige drift, samt at den sætter temaet på dagsordenen rent indholdsmæssigt.


En handlingsplan

Haslev Kirkes Menighedsråd tilrettelægger arbejdet med at være Grøn Kirke ud fra en handlingsplan, som løber over fire år, hvor der er angivet en lang række tiltag og anført, hvem der er ansvarlig for området. 

I handlingsplanen kan man bl.a. se, at et af målene er at bruge temaet "ansvaret for skaberværket" i kirkens undervisning.

Konkret betyder det f.eks., at når kirkens kirke-og kulturmedarbejder udbyder sommerkirke for børn en uge i sommerferien, så er en del af temaet dér, at vi har fået en klode af skaberen, som vi skal passe på. Og når konfirmanderne informeres om og opfordres til at deltage Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling, så er temaet bæredygtighed og retfærdig fordeling af verdens goder en del af budskabet.


En kreativ proces

Grøn Kirke-udvalget kommer løbende med nye ideer til, hvordan der kan tænkes, handles og formidles grønt. Det kan blandt meget andet være tiltag til forbedring af affaldssortering og planer om en årlig affaldsindsamlingsdag, opsætning af cykelstativer, træplantning, synliggørelse af resultater og meget andet.

Mange af udvalgets ideer og forslag bliver fulgt op af menighedsrådet og de ansatte.


MVH
Haslev Kirkes udvalg for Grøn Kirke

 

Kontakt

Grethe Juel Jensen, formand for udvalget, tlf. 51 88 56 30