Haslev kirke i fortid og nutid

Haslev Kirke omtales første gang I Roskildebispens jordebog i ca. 1370

1000-tallet

Den første kirke, som der ikke længere er spor af, var sandsynligvis en trækirke af egeplanker.

1100-tallet

Den første stenkirke af kridtsten (kvadersten). 
Størrelse: 16x6 m. Foruden skibet havde den et lille kor med apsis. Ved kirkens ombygning 1914-16 fandt man fundamentet af denne kirke.

1200-tallet

Udvidelse af den oprindelige kirke. Skibet blev forlænget med 4 m mod vest.
Apsis blev fjernet og koret forlænget med 2 m mod øst.
Kirken blev derved næsten 22 m lang

1300-tallet

Fuldstændig ombygning.
Udvidelse mod syd, hvorved bredden blev forøget til næsten 9 m. 
Ny tagkonstruktion, med tre krydshvælvinger, så loftet kunne bringes i overensstemmelse med tidens stil.'

Først i 1400-tallet

Ny østgavl med kamtakker og blindinger. Sakristi opførtes mod nord, våbenhus mod syd. Kirken fremstod nu i udpræget gotisk stil.

Midt i 1400-tallet

Tårn på 21 m blev bygget til. Der var dengang udvendig trappe. 
Sandsynligvis blev våbenhuset bygget højere.

Sidst i 1400-tallet

Kirken blev udvidet med et kapel mod nord. Tårnet blev forsynet med trappehus. 
Herefter stod kirken stort set uændret i 400 år.

Den store ombygning 1914-16

Da Haslev i 1870 blev stationsby, og Indre Mission kort efter
byggede de mange voksenskoler, steg befolkningstallet kraftigt,
og der blev behov for en større kirke. 
Arkitekt H. Lønborg-Jensen forestod en udvidelse, der bestod i at
bygge en ny kirke tværs gennem den gamle. Den gamle kirke blev
således sideskibe i den nye korsformede kirke. 2. april 1916 indvies
Haslevs nye kirke med 641 siddepladser og alteret mod syd.
I 1900-tallet foretages der flere indvendige ombygninger.