Haslev kirke

Resultatet af mange ombygninger.

Indvendigt fik Haslev kirke sit nuværende udseende i 1988.

Ved ombygningen 1914-16 var det nuværende hovedskib blevet bygget bogstaveligt talt tværs igennem den gamle kirke, der ved den lejlighed blev reduceret til sideskibe.

Der blev oven i købet tre trin op til de nye sideskibe, så forestillingen om, at det var den oprindelige kirke, forsvandt.

Indvielse 1916
Høje herrer ved indvielsen af Haslev Kirke 1916

Restaureringen i 1988

Varmeanlægget var blevet så dårligt og utidssvarende, at det måtte udskiftes.
Det satte en kædereaktion i gang. Der blev lavet en helhedsløsning, hvis hovedformål var, at:

1.den gamle kirke så at sige skal komme til ære og værdighed igen
2.den nye kirke skal være ved, at det er en ny kirke

Dette medførte, at:

gulvhøjderne i sideskibene og koret blev ens, hvilket gjorde kirken mere handicapvenlig
de røde murstensgulve og de mørke trægulve blev erstattet af de nuværende lyse gulve
det gamle inventar, specielt grevestolene, blev samlet i den gamle kirke, mens nye, lyse egetræsbænke kom til i hovedskibet
Den svage belysning, der var medvirkende til at give kirken et mørkt og dunkelt udseende, blev erstattet af cirkelrunde messinglysekroner med et væld af pærer. 
Centralt i korsskæringen hænger en lysekrone, som Antonie og Th. Rundin skænkede kirken i 1916
Gl. kirke med gamle kirkestole
Den nye kirke med kirkestole fra 1988
Det nye lyse gulv
Lysekrone fra 1916

Alteret

Alteret var genstand for megen diskussion og mange overvejelser inden det fandt sin plads i korbuen med alterskranken bagved. En sådan placering findes ikke i andre gamle kirker. 
Årsagen til flytningen var et ønske om, at præsten kom nærmere menigheden, således at næsten alle kunne se vedkommende foran alteret.

Det nye alter er fremstillet af lamineret egetræ hos den lokale snedker, Knud Nielsen i Bråby.
Det nye alter har den fordel, at alterskranken kan flyttes, så der kan placeres stole i stedet, f. eks ved konfirmationer eller andre lejligheder, hvor der kommer flere mennesker, end kirken ellers kan rumme.
Ved vielser og konfirmationer flytter kirketjeneren et par af de flytbare knæfaldssektioner frem foran alteret

Alterpart
Alter

Prædikestol

Prædikestolen er fra 1579 og dermed en af landets ældste. Inden reformationen i 1536 havde man ikke prædikestole i kirkerne.

Vi er ikke klare over, hvilke farver den oprindeligt havde. 

I 1967 blev den restaureret på Nationalmuseet, og her valgte man de nuværende farver, som derefter er gået igen ved restaureringen i 1988, fx i bænkenes hynder og knæfaldet.
Lydhimlen kom til senere og stammer fra 1640

Orgelet

Orgelet er opstillet i ”sovekammeret.” Her var oprindelig siddepladser, hvor man ikke kunne se præsten, deraf navnet.

Orgelet er på 36 stemmer og bygget i 1978 af Poul Gerhard Andersen, der betragtedes som sin tids betydeligste orgelbyggere.

Det er også ham, der har fundet på den utraditionelle placering, hvor organisten så at sige sidder midt i sangen og ikke på en ”hylde” oppe under taget bagerst i kirken.

At orgelet står lige ved siden af de nærmeste kirkegængere, havde P.G. taget højde for. Ved indvielsen sagde han, at han med dette orgel var gået tilbage til en gammel tysk tradition, der sagde, at orgelet ikke skulle virke ”durch Kraft, sondern durch Lifligkeit.”

Døbefonten

Man kan tage fejl og tro, at døbefonten er gammel og fra middelalderen. Men det er ikke tilfældet.

I 1935 forslog et medlem af menigheden, at man skulle anskaffe en ny døbefont. Da kapellan Schuster kort efter blev meget alvorlig syg, ønskede han på sit dødsleje, at man ikke skulle sende blomster og kranse til hans båre, men sende penge, så Haslev kunne få en ny døbefont, der blev nummer fire i rækken.

Kirkens arkitekt, Lønborg Jensen, der havde stået for ombygningen i 1914-16, tegnede den.

Hvad blev der så af den gamle? Jo, den forærede man til den nye Ålholm kirke, der var tegnet af forstanderen på Håndværkerskolen, J. Bruus-Jensen.

Dåbsfadet er fra ca. 1700 og graveringen, der fremstiller Jesu dåb, har ihærdige kirketjenere i årenes løb næsten pudset væk.

Dåbskanden er lavet af designeren Jørgen Dahlerup i 1981.

Kirkebænke

De gamle bænke fra 1560-1580 er placeret i den gamle kirke.

Specielt er grevestolene fra 1562, der bærer Bregentvedgrevernes våbenskjold, værd at kigge på.
Bænkene i den nye kirke er tegnet af Gunver Jensen, datter af Holger Jensen, der var arkitekt for den store ombygning.

Se flere billeder af Haslev Kirke under kirken inde og ude.

Læs mere om Haslev kirke:

  • Arne Majvang: Haslevs Historie
  • Brochuren om Haslev kirke, der ligger i våbenhuset. Pris 10 kr.