Kirkehuset og Glashuset

Næsten 100 år efter den seneste store ombygning blev Haslev Kirke atter udvidet.

Set i det store historiske perspektiv, som går helt tilbage til 1000-tallet, er det den niende udvidelse/ombygning. Kirken, også som bygning, er en levende organisme, hvor forskellige tiders mode og behov præger udformningen.

Ved Kulturnatten den 28. september 2012 blev Kirkehuset og Glashuset indviet.

Glashuset

Adgangen til selve kirkerummet er nu flyttet fra det gamle våbenhus mod øst til vestsiden af kirken. Glashuset er tænkt som et forstørret våbenhus, så stort, at der er god plads til ventende kirkegængere, dåbsfamilier og brudepar. Efter gudstjenesten er Glashuset stedet for kirkekaffen, som i godt vejr også kan brede sig ud i den smukke kirkehave ved kirketårnet og ud mod gaden på kirketorvet.

Kirkehuset

Fra Glashuset er der direkte adgang til Kirkehuset, som indeholder den store sal, mødelokaler, konfirmandlokaler og kontorer. Kirkehuset samler alt det, der tidligere var spredt i Nordskov Kirkecenter i den anden ende af byen, Det Gule Hus ved siden af kirken og Bindingsværkshuset på kirkegården.