Hvad vil Haslev Kirke gerne være kendt for?

Haslev Kirke vil gerne være kendt for at være et sted, hvor alle er velkomne, og hvor det, der foregår, er vedkommende for alle mennesker. ”Vedkommende” betyder i denne sammenhæng, at det kristne budskab vinkles, så det har noget med menneskeliv, hverdag, nyheder, samtidsdebat og lokalområde at gøre.

Fokusområder for valgperioden.
Menighedsrådet forventer at arbejde med følgende fokusområder i denne valgperiode:

1) Grøn kirke, hermed menes
- Bæredygtighed og omtanke
- Grønt byggeri og grøn handling
- Fælles ansvar – vær grøn med ånd.
- Beskytte skaberværket – også os selv.

2) Menighedsinddragelse, hermed menes
- Kirke for alle, Vores kirke
- Frivillighed med ansvarlighed: Fokus på organisering og ledelse af frivillige
- folkets kirke Vs en profkirke
- Børnefamiliernes kirke
- Menigheden medansvarlig for at skabe liv og kirke: Gudstjenestegrupper (”Mange gør lidt”)
- Medkirke Vs servicekirke

3) Diakonale/sociale elementer
Haslev Kirke vil påtage sig et diakonalt ansvar, fordi det hører til kirkens natur at være i tjeneste.(Kirken er kun kirke, når den er til for andre.) Denne tjeneste skal fremme liv, glæde, fællesskab og værdighed i bred forstand. Pt. udfolder diakonien sig f.eks. i Paraplyaftener, der byder på fællesspisning og -sang, samtalegruppe for skilsmissebørn, paraften til styrkelse af gode parrelationer, julehjælp, adventsfest for nydanskere og julegavebod for dem, der har brug for en ekstra håndsrækning.

4) Sang og musik
Musikken prioriteres højt og bidrager med meget ved Haslev Kirke. Bl.a. er kirkens juniorkor og ungdomskor et succesrigt børne- og ungdomsarbejde. Ud over klassiske og moderne koncerter, (som altid gives et diakonalt præg ved, at der samles ind til godt formål), prioriterer kirken at præsentere en bred vifte af verdensmusik, der lukker vinduerne op mod andre kulturer og kirketraditioner.

5) Venskabsmenighed
Haslev Kirke får økomenisk identitet som en del af hele verdens kirkefællesskab ved at have en inspirerende relation til en ortodoks kirke i Beit Sahour ved Betlehem. Som kristne brødre- og søsterkirker hører vi sammen, og som lemmer på det samme legeme (Kristus) må vi glædes med hinanden og udvise solidaritet og støtte hinanden. Arbejdet med venskabsmenigheden fokuserer  pt. på udbredelse af kendskabet relationen i lokalområdet.