Haslev kirke i fortid og nutid

Haslev Kirke omtales første gang I Roskildebispens jordebog i ca. 1370

1000-TALLET
Den første kirke, som der ikke længere er spor af, var sandsynligvis en trækirke af egeplanker.

 

1100-TALLET
Den første stenkirke af kridtsten (kvadersten).
Størrelse: 16x6 m. Foruden skibet havde den et lille kor med apsis. Ved kirkens ombygning 1914-16 fandt man fundamentet af denne kirke.

 

1200-TALLET
Udvidelse af den oprindelige kirke. Skibet blev forlænget med 4 m mod vest. Apsis blev fjernet og koret forlænget med 2 m mod øst. Kirken blev derved næsten 22 m lang

1300-TALLET
Fuldstændig ombygning.
Udvidelse mod syd, hvorved bredden blev forøget til næsten 9 m.
Ny tagkonstruktion, med tre krydshvælvinger, så loftet kunne bringes i overensstemmelse med tidens stil.'

 

FØRST I 1400-TALLET
Ny østgavl med kamtakker og blindinger. Sakristi opførtes mod nord, våbenhus mod syd. Kirken fremstod nu i udpræget gotisk stil.

MIDT I 1400-TALLET
Tårn på 21 m blev bygget til. Der var dengang udvendig trappe.
Sandsynligvis blev våbenhuset bygget højere.

SIDST I 1400-TALLET
Kirken blev udvidet med et kapel mod nord. Tårnet blev forsynet med trappehus.
Herefter stod kirken stort set uændret i 400 år.


DEN STORE OMBYGNING 1914-16
Da Haslev i 1870 blev stationsby, og Indre Mission kort efter byggede de mange voksenskoler, steg befolkningstallet kraftigt, og der blev behov for en større kirke.
Arkitekt H. Lønborg-Jensen forestod en udvidelse, der bestod i at bygge en ny kirke tværs gennem den gamle. Den gamle kirke blev således sideskibe i den nye korsformede kirke. 2. april 1916 indvies Haslevs nye kirke med 641 siddepladser og alteret mod syd.
I 1900-tallet foretages der flere indvendige ombygninger.